Denken over democratie

Olle Spoelstra

Denken over democratie

Al eeuwenlang breken filosofen zich het hoofd over de aard en het nut van democratie. Is democratie hetzelfde als de meeste stemmen gelden of is dat een tirannie van de meerderheid? Moeten we antidemocraten hun democratische rechten gunnen of kunnen we ze beter de mond snoeren? Leidt democratie noodzakelijkerwijs tot het beste beleid of zijn belangrijke beslissingen eigenlijk beter af bij experts met verstand van zaken? En, wat heel belangrijk is voor een moderne multiculturele samenleving, kan een democratie wel functioneren als burgers onderling heel verschillend zijn? In deze toegankelijke introductie komen zowel oude als eigentijdse filosofen aan het woord over een politiek systeem dat wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Wat kunnen we leren van denkers als Plato, Rousseau, Habermas en Sandel over de problemen waar de moderne democratie mee geconfronteerd wordt, zoals populisme en religieus fundamentalisme? Dit boek biedt een rijk palet aan filosofische beschouwingen op het democratische ideaal en op de weerbarstige praktijk, waarin de democratie telkens opnieuw op de proef wordt gesteld.
Formaat: 21,6 x 14,4 cm | paperback | prijs: € 24,99 | isbn: 9789047713746 | nur: 730

Auteur

Olle Spoelstra

Meer over Olle Spoelstra

Auteur

Frank-Jan van Triest

Meer over Frank-Jan van Triest

Auteur

Heleen van Doremalen

Meer over Heleen van Doremalen
Joan de Ruijter

Auteur

Joan de Ruijter

Joan de Rujter is filosofiedocent aan het 4e Gymnasium in Amsterdam en schrijfster. Lupus is haar romandebuut. Het verhaal sluit aan bij het boek Denken over democratie, dat de komende jaren op de havo zal worden gebruikt ter voorbereiding op het eindexamen filosofie.

Meer over Joan de Ruijter