Psychologie van de overdracht

Carl Gustav Jung

Psychologie van de overdracht

Het fenomeen dat Freud ‘overdracht’ doopte wordt hier door Jung diepgaand besproken aan de hand van een reeks alchemistische prenten uit de zestiende eeuw. Deze zijn gewijd aan de ‘verbinding der tegenstellingen’ als weg tot individuatie en wedergeboorte.

Formaat: 21,5 x 14,3 cm | paperback | prijs: € 19,99 | isbn: 9789060695395 | nur: 770
Carl Gustav Jung

Auteur

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Meer over Carl Gustav Jung

Vertaler

Pety de Vries-Ek

Meer over Pety de Vries-Ek